Lasertech chuyển giao thành công nhiều máy khắc laser, máy cắt laser, máy hàn laser cho hàng loạt dự án Công nghiệp Quốc phòng như Học viện PKKQ, Viettel, Z119, Z129, X48, X56, CK17...