Đánh dấu laser – laser marking là phương pháp làm thay đổi màu sắc, bề mặt vật liệu để tạo ra nhãn mác

Các kỹ thuật laser marking điển hình (đánh dấu, khắc sâu, thay đổi màu, tôi…)

Tạo màu trên inox với công nghệ laser fiber MOPA mới nhất