Máy khắc laser kim loại Ventus

- Công nghệ laser fiber cao cấp
- Công suất 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W
- Khắc trực tiếp trên kim loại, nhựa ...
- Chi phí đầu tư thấp
- Chi phí vận hành thấp
- Phần mềm thông minh MMV3
- Bảo hành 02 năm

ACI LASER Brochure