Máy làm sạch laser

Máy làm sạch laser JETLASER

4JET là công ty hàng đầu thế giới phát triển các loại máy laser làm sạch vật liệu với công suất từ 100 W đến 2 kW. Các máy laser làm sạch JETLASER có nhiều mấu từ cầm tay đến tự động.

4JET_JETLASER_Productsheet

 

Hệ thống máy laser làm sạch JETLaser

Làm sạch khuôn mẫu

Làm sạch bề mặt

Làm sạch bề mặt sơn

Làm sạch bề mặt dầu mỡ

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

vi Vietnamese
X