Robot tôi cứng, phủ bề mặt kim loại AL - ROCK

AL-ROCK

AL-ROCK là robot di động đầu tiên trên thế giới được phát triển chuyên dùng cho tôi cứng và phủ bề mặt kim loại.