Lasertech cung cấp dây hàn laser từ Improbond - Đức gồm các loại như  STAVAX, NAK80, NAK55, MAS1, SKD61, SKD11, HPM31, HMP38, SCM440, S50C, CENA1, Beryllium Copper, Titanium, Copper, Al, SUS ... với đường kính từ 0.1 - 0.6mm dưới dạng thanh 320mm và cuộn 5m, 100m.

15857880_1386720201351995_532528880_o
Day Han laser_logo
Cuon day 5m
15909218_1386720194685329_157082884_o

Chúng tôi chỉ cung cấp dây hàn laser từ Improbond, CHLB Đức. Chúng tôi có đủ loại dây hàn laser theo chuẩn DIN, JIS. Chi tiết xin vui lòng liên hệ Lasertech.

Improbond Brochure