Dây hàn laser Improbond

Lasertech cung cấp dây hàn laser từ Improbond - Đức gồm các loại như  STAVAX, NAK80, NAK55, MAS1, SKD61, SKD11, HPM31, HMP38, SCM440, S50C, CENA1, Beryllium Copper, Titanium, Copper, Al, SUS ... với đường kính từ 0.1 - 0.6mm dưới dạng thanh 320mm và cuộn 5m, 100m.


Chúng tôi chỉ cung cấp dây hàn laser từ Improbond, CHLB Đức. Chúng tôi có đủ loại dây hàn laser theo chuẩn DIN, JIS. Chi tiết xin vui lòng liên hệ Lasertech.

Improbond Brochure