Hàn chế tạo, sửa chữa trong ngành nữ trang, nha khoa & kính mắt

Khắc tên, số, logo, mã hiệu lên các sản phẩm nữ trang & kính mắt

Máy hàn laser đề xuất: ALS100 hoặc VL50

Máy khắc laser đề xuất: SpeedMarker hoặc U Marker