Lasertech thường tham gia các triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam và thế giới. Chúng tôi luôn có nhiều máy laser trưng bày hiện đại nhất. Bạn có thể xem và chạy thử ngay tại chỗ. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Các triển lãm công nghiệp Lasertech đã tham gia tại Việt Nam

Triển lãm Thời gian Địa điểm
MTA Hanoi 2018 16-18.10.2018 Hanoi, IEC
Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2018 6-8.06.2018 Bac Ninh
MTA Hanoi 2017 11-13.10.2017 Hanoi, IEC
Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2017 6-8.06.2017 Binh Duong
Vietnam Manufacturing Expo 2016 06-08.04.2016 Hanoi, IEC
Vietnam Manufacturing Expo 2015 10-12.09.2015 Hanoi, IEC
Vietnam Manufacturing Expo 2014 27-29.08.2014 Hanoi, IEC
MTA Hanoi 2013 16-20.10.2013 Hanoi, IEC
MTA Hanoi 2012 28-30.03.2012 Hanoi, IEC
MTA Vietnam 2011 05-08.07.2011 Hcmc, SECC
MTA Vietnam 2010 06-09.07.2010 Hcmc, SECC
MTA Hanoi 2008 09-12.07.2008 Hanoi, Giang Vo
MTA Hanoi 2006 07-10.07.2006 Hanoi, Giang Vo

Xem thêm các hình ảnh, hoạt động của Lasertech trên Facebook