Khắc laser trên các phụ tùng kim loại, nhựa

 

 

Hàn laser trên linh kiện điện tử, cảm biến, pin