Hàn laser trên linh kiện điện tử, cảm biến, pin...

Khắc laser trên các phụ tùng kim loại, nhựa