Tạo mô hình kiến trúc

Bất kỳ nhà thầu nào trước khi khởi công xây dựng đều có những bản vẽ, những mô hình tượng trưng. Với khả năng xử lý nguyên liệu nhanh chóng và linh hoạt ở mức độ cao, máy cắt khắc laser Speedy  hiện được xem là một trong những công cụ lý tưởng nhất để tạo ra các mô hình kiến trúc mẫu theo tỷ lệ. Những mô hình này có thể được thiết kế và tạo ra từ nhiều vật liệu khác nhau như giấy cứng, gỗ, mica, kính... Công nghệ cắt khắc bằng máy laser có thể giúp bạn giải quyết và thực hiện công việc này một cách nhanh chóng, chính xác giảm thiểu tối đa mức độ sai hỏng và giảm thiểu mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Máy cắt khắc laser đề xuất: Máy cắt khắc laser Speedy

Máy cắt laser SP 1500 dùng cho làm mô hình kiến trúc