Tấm laminate laser từ Trotec

Tấm laminate laser chuyên dùng cho khắc cắt laser CO2 dùng trong các ngành trang trí, bảng biển, tem mác máy, trưng bày, quảng cáo, mô hình ... Trotec cung cấp hơn 2000 loại vật liệu chất lượng cao dùng với máy khắc cắt laser bao gồm: các loại tấm vật liệu láng mỏng laminate, acrylic, gỗ, giấy được thiết kế sử dụng với máy khắc cắt laser và máy phay. Các sản phẩm này có nhiều màu sắc và nhiều loại tuỳ ứng dụng trong nhà hay ngoài trời, lọt sáng ...

Các tấm vật liệu khắc laser Trotec:

  • Nhựa: TroLase, TroPly
  • Acrylic: TroGlass
  • Gỗ
  • Kim loại
  • Giấy: LaserPaper
  • Phụ kiện khác

Download catalog

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với chúng tôi hoặc xem thêm trên: https://www.trotec-materials.com