Cắt khắc trên vải

Cắt vải với Máy cắt laser khổ lớn SP3000