Giải pháp cắt laser với plotter hoặc robot trên mọi vật liệu kim loại. Về cắt phi kim, xin xem tại khắc laser.

Máy cắt laser fiber 2D

Máy cắt laser kim loại TCI SmartLine

Máy cắt laser kim loại TCI Dynamicline

Máy cắt laser kim loại TCI Speedline

Máy cắt laser kim loại 3D TCI Spaceline 

Máy cắt laser fiber TCI SmartTube

 

Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm máy cắt laser fiber 2D, 3D, cắt ống & máy cắt tia nước, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.