Cắt laser kim loại với máy cắt laser plotter hoặc robot.

Phim giới thiệu về TCI cutting, nhà sản xuất máy cắt laser 2D, 3D, cắt ống và máy cắt tia nước hàng đầu thế giới từ Tây Ban Nha.

Máy cắt laser fiber 2D

Máy cắt laser kim loại TCI SmartLine

Máy cắt laser kim loại TCI Dynamicline

Máy cắt laser kim loại TCI Speedline

Máy cắt laser kim loại 3D TCI Spaceline 

Máy cắt laser fiber TCI SmartTube

 

Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm máy cắt laser fiber 2D, 3D, cắt ống & máy cắt tia nước, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Về cắt phi kim loại, xem tại ứng dụng khắc laser.