Công nghệ laser làm sạch vật liệu

4JET_JETLASER_Productsheet

Hệ thống máy laser làm sạch JETLaser cầm tay

Tích hợp trên robot

Làm sạch khuôn mẫu

Làm sạch bề mặt gỉ

Làm sạch bề mặt sơn

Làm sạch bề mặt dầu mỡ

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.