Máy cắt laser fiber 2D

Máy cắt laser fiber 2D TCI Cutting

Máy cắt laser fiber 2D của TCI Cutting với kích thước từ 3.0 x 1.5 m đến 6.0 x 3.0 m, công suất từ 1 kW đến 12 kW.

Catalog Laser Cutting Machines

Máy cắt laser Smartline

Khổ làm việc: 3.0 x 1.5 m ; 4.0 x 2.0 m

Công suất laser fiber: 1 kW - 8 kW

Máy cắt laser Dynamicline

Khổ làm việc: 3.0 x 1.5 m, 4.0 x 2.0 m

Công suất laser fiber: 4 kW - 12 kW

Máy cắt laser Speedline

Khổ làm việc: 6.0 x 2.0 m, 6.0 x 3.0 m

Công suất laser fiber: 2 kW - 10 kW

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm, báo giá

vi Vietnamese
X
Scroll Up