ALS - Máy hàn laser nữ trang hoàn hảo

ALS 100 với thiết kế nhỏ phần thân và buồng làm việc là thiết bị hàn tay tại chỗ nhanh nhất trên thị trường. Công suất trung bình ở dải 100 Watt và tần số lặp xung 25 lần mỗi giây làm cho thiết bị này lý lượng cho ứng dụng sản xuất sản lượng lớn. Cho các mỗi hàn vết, thời gian hàn được giảm đến mức thấp nhất. Với ALS 100, chất lượng chùm tia cao cho phép đạt được các kết quả công việc tối ưu. Lựa chọn kiểu màn chập cho phép bán kính chùm tia có thể giảm đến mức cực nhỏ 0.05mm. Buồng làm việc kích thước rộng đơn giản hóa thao tác trên sản phẩm lớn. Một joystick đơn giản cho phép người sử dụng mới nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hệ thống hàn. Vị trí người ngồi làm việc cũng được bố trí hợp lý hơn cho phép thao tác dễ dàng với các mẫu khó gia công. Hệ thống hàn laser ALS 100 mới đã chứng minh khả năng làm việc tuyệt vời của nó trong sản xuất và sửa chữa.

ALPHA LASER Brochure