Công nghệ tôi cứng laser trên bề mặt kim loại với biên dạng bất kỳ

AL-ROCK

AL-ROCK là robot di động đầu tiên trên thế giới được phát triển chuyên dùng cho tôi cứng và phủ bề mặt kim loại.